home pure

home pure spĺňa nároky moderného a priamočiareho štýlu a vytvára presvetlený životný priestor, v ktorom si môžete naplniť a vytvoriť individuálne pole pôsobnosti pre seba a Vašu rodinu.

IDEAL PRE PURISTOV

Rovné, hranaté formy a moderný dizajn home pure okien a dverí zdôrazňujú architektúru Vašej stavby. Plošne zapustené systémy sa perfektne prispôsobia Vášmu puristickému štýlu bývania.

Vašej kreativite nestaviame hranice – aj pri povrchoch a farbách je ponechaného veľa priestoru pre Vašu individualizáciu. Ako aj pri home pure kolekcii: kľučky, ochrana proti slnku a hmyzu, vchodové dvere, veľkoplošné prvky.

Všetky home pure okná v materiáloch drevo/hliník, plast/hliník a plast a home pure dvere v materiáloch drevo/hliník a plast nájdete v home pure komfort.

Vychutnajte si zaujímavé pohľady a výhľady pri skúmaní home pure štýlu!